Räkna enkelt ut vilken dragkraft du behöver ha på din vinsch

 

För att beräkna den rullande lasten i förhållande till vinschens kapacitet (summan av lasten som skall dras i en lutning) multiplicera vinschens lyftkapacitet med faktorn i tabellens högra kolumn. Faktorn inkluderar en 10% rullningsfriktion.

OBS! 5% lutning motsvarar ca. 0,15 m (1/2 ft.) höjd på en sträcka av ca. 3 m (10 ft.).

Exempel:

En normal båtramp har en lutning på ca 7-12 grader*, för enkelhetens skull räknar vi med en 10 gradig lutning, har du då en båtkärra med rullar och en båt som väger 1000kg krävs en vinsch med en dragkraft på ca 333kg.

Normalt väljer man en vinsch med högre kapacitet än vad som krävs för att få lite marginal, en vinsch som får arbeta på sin maximaxla kapacitet är både osäker att arbeta med och kommer snabbt slitas ut.

*Läs mer om båtramper här: Pakryss.se

BÅTENS VIKT I FÖRHÅLLANDE TILL VINSCHENS KAPACITET

Ett vanligt förhållande mellan båtens vikt och vinschens kapacitet är 2 till 1 (T.ex. en båt som väger 908 kg (2200 lb) används förslagsvis en 454 kg (1100 lb) vinsch.)

Vidare, är det många faktorer att ta hänsyn till vid val av vinsch som ligger utanför vinschtillverkarens kontroll. 

Exempelvis kan förhållandet ökas till 3 till 1 när en trailer med lätt-roterande rullar eller hjul av bra kvalitet. Detta gäller även när ramper används då båten mestadels ”flyter” på trailern. 

Förhållandet kan minskas till 1 till 1 då trailers och ramper med t.ex. trä som glidyta används.

Information Elvinschar

Montera Vinschen

Många båtkärror är anpassade från fabrik för en vinsch av manuell eller elektrisk typ, har du en båtkärra med ett befintligt fäste för vinsch och bara skall byta vinsch kan du använda de flesta vinschar vi tillhandahåller. 

Alla våra elvinschar upp till 3500lbs/1588kg +Bronco 4500 (dock ej Warn DC Works vinscharna) har 4st infästningshål med måtten 76x124mm. De flesta av våra handvinschar har 3 eller fler infästningshål för att passa de flesta vinschfästen. Avviker ditt vinschfästes hål kan du tämligen enkelt borra nya hål för den nya vinschen och montera den.

 

 

KOPPLA IN VINSCHENS ELEKTRONIK

När du väl vet eller har bestämt dig för vilken infästning din vinsch ska ha kommer vi till nästa punkt, inkopplig av vinschen elektronik. Att koppla in en vinsch är mycket enklare än vad de flesta tror vilket vi skall gå igenom i nedan punkter.

I alla vår elektriska vinschar ingår relä och styrswitch för att du skall kunna börja använda vinschen direkt ur lådan, däremot behöver du komplettera med en strömkälla (tex. Fritidsbatteri eller ett långt kablage om du tänkt använda bilens batteri som strömkälla) Förutom inkopplingsdetaljerna ingår  även Vinschkrok, vinschvajer/lina och Vinschrullar i alla elektriska vinschar.

Montering av Relästyrd Vinsch

Denna monteringsinstruktion går att använda för alla relästyrda 12 / 24 volts Vinschar. Samtliga vinschar med komplett kablage och reläsats i vårt  sortiment har färgkodade kablar enligt nedan, färgskillnader kan dock förekomma men inkopplingslogiken är den samma på samtliga vinschar.

1. Koppla den Blåa & Gula kabeln på Vinschreläts (Position nr 2) Blåa & Gula färgmarkering (kan även vara märkt med ”M-” & ”M+” ) ((Råkar du koppla dessa två kablar fel händer inget allvarligare än att vinschen kommer att vinscha åt ”fel håll” när du trycker på vinschknappen, inträffar detta byter du bara plats på kablarna))

2. Koppla Vinschreläts Plus & Minus kabel till Batteriets (Position nr 4) Plus & Minus (Eller Plus & Jord)

3. Koppla in Vinschknappens / Styrswitchens (Position nr 3) färgmärkta kabelskor i vinschreläts motsvarande kablar, i det fall vinschknappen har en lös röd kabel utan kabelsko skall denna anslutas till en 12 voltskälla, före eller efter tändningslåset.(Position nr 5) 

Tänk På! Använd alltid medföljande gummiskydd över kabelskorna och var noga med att inte korsa batteriets plus och minuspoler.

 

GENERELLA INSTRUKTIONER FÖR HANDHAVANDE - MANUELLA VINSCHAR

Då en vinsch används genereras stora krafter, detta kräver att man tar noga hänsyn till säkerheten och dimensionerar rätt när man väljer vinsch. 

Säkerheten skall vara den primära frågan och frågor såsom vilka vinschegenskaper som krävs för applikationen, vilken erfarenhet användaren har och i vilken miljö vinschen kommer att användas i måste beaktas.

Mer specifikt, en viktig första fråga skall vara: ”Behöver applikationen en vinsch med frihjul” (möjligheten att dra ut bandet/wiren fritt från trumman för att fästa den i lasten)? Detta är möjligt på alla vinschar med spärr. Om inte, skall en vinsch med friktionsbroms användas.

Generellt, kan man säga att vinschar med spärr ej rekommenderas vid lyftapplikationer. Dessa vinschar är endast lämpliga vid horisontella och lutande plan i dragande operationer. Detta beroende på frihjulskonstruktionen och faran för rusande last.

Användarens erfarenhet och kompetens är också viktig. Till exempel bör vinschar med friktionsbroms väljas för utrustning som är avsedd för uthyrning. En vinsch med friktionsbroms betraktas i allmänhet som säkrare än en med spärr. 

Utrustning som hyrs ut används oftast av personer med lite erfarenhet och de är i regel obekanta med dessa typer av produkter. Skall vinschen användas i en hård miljö, t.ex. med saltvatten, när risken för yttre skador är stor eller då den används mycket litet måste hänsyn tagas till detta. Man bör då välja en vinsch av större storlek eller skydda vinschen i konstruktionen för yttre åverkan på ett betryggande sätt.

Ibland är det svårt att beräkna vilken last en vinsch kommer att utsättas för. Alla D-L handvinschar är konstruerade så att de kan dra den beräknade lasten med en kraft på handtaget av ungefär 15-25 kg. Detta betyder att vinschen bör kunna vevas lätt med en hand. Om inte, är den förmodligen överlastad.

D-L vinscharna är inte konstruerade för att användas vid lyft och transport av människor, eller för att bära laster över områden där människor befinner sig.

D-L vinscharna tillverkas med stor precision och med hög kvalitet för det ändamål de är avsedda för.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen